Skip to content

Eventgarden tapahtumakumppaniksi

Pitkän yhteistyön hyödyt

Suunnittelemme ja tuotamme asiakkaillemme yksilölliset asiakkaan tavoitteita ja brändi-identiteettiä tukevat tapahtumat. Paras lopputulos saadaan aikaan pitkäjänteisellä yhteistyöllä, joka perustuu keskinäiseen luottamukseen ja liiketoiminnan ymmärrykseen.

Solmimalla pidempiä tapahtumatoimistokumppanuuksia yksittäisten toimeksiantojen sijaan varmistat tapahtumien paremman laadun ja pystyt pidentämään tapahtumien elinkaarta pitkäjänteisellä yhteistyöllä. Kun tunnemme asiakkaamme, pystymme palvelemaan heitä entistäkin paremmin.

Valitsemalla kumppaniksi vastuullisen tapahtumatoimiston saavutat mielenrauhan ja toivotun lopputuloksen.

Tapahtuma on kohderyhmätarkin ja vaikuttavin media.

Tapahtuma on tehokas media. Yhtenä vaikuttavana markkinointiviestinnän välineenä hyvin suunniteltu ja rakennettu tapahtuma vahvistaa yrityksen imagoa sekä edistää myyntiä. Tapahtumamarkkinointi antaa asiakkaalle mahdollisuuden kontrolloida asiakaskohtaamista aivan toisella tavalla, kuin muissa medioissa.

Tapahtumat ovat myös keino vaikuttaa työnantajamielikuvaan. Henkilöstölle suunnatut, laadukkaat tapahtumat maksavat itsensä takaisin parempana työhyvinvointina, tehokkuutena ja myynnin kasvuna.

Yhteistyö tapahtuma-, mainos-, viestintä-, media- ja digitoimistojen välillä on suositeltavaa. Kun kaikki nämä eri markkinointiviestinnän osa-alueet huomioidaan suunnittelussa, näkyy se laadukkaampana ja ennen kaikkea tuloksellisena markkinointina.

Tapahtumastrategian luominen pitkällä tähtäimellä mahdollistaa myös tulosten seurannan realistisesti. Tapahtuma on mediavalinta ja tavoitteiden asettaminen on ensiarvoisen tärkeää niin sisäisissä, kuin ulkoisissakin tapahtumissa. Mittaa ja seuraa tuloksia pitkällä aikavälillä.

  • Kerro ystävillesi