Skip to content

Tapahtuma on media

Tapahtuma on tehokas media. Yhtenä vaikuttavana markkinointiviestinnän välineenä hyvin suunniteltu ja rakennettu tapahtuma vahvistaa yrityksen imagoa sekä edistää myyntiä.

Tapahtumamarkkinointi antaa asiakkaalle mahdollisuuden kontrolloida asiakaskohtaamista aivan toisella tavalla, kuin muissa medioissa.

Unohtaa ei sovi tapahtumien viestinnällistä vaikutusta yrityksenne henkilöstöön nähden. Henkilöstölle suunnatut, laadukkaat tapahtumat maksavat itsensä takaisin parempana työtehokkuutena ja myynnin kasvuna.

  • Kerro ystävillesi