EN

BSG mukana Yllätetään Yhteiskunta -hankkeessa

BSG Marketing Oy:n toimitusjohtaja Heidi Ekholm-Talas on kutsuttu mukaan Yllätetään Yhteiskunta hankkeeseen.

Yllätetään yhteiskunta® on ennakkoluulottomien yritysjohtajien luoma yhteisö, jossa yhteiskuntavastuusta tulee osa yrityksen strategiaa. Se tarjoaa yrityksille myös keinon toteuttaa markkinointiviestintäänsä täysin uudella ja yllättävällä tavalla, kerroksittain.

Tällä hetkellä Yllätetään yhteiskunta® -projekteista pisimmälle on ehtinyt Kohti hiilineutraalia kuntaa -projekti, jossa viisi kuntaa yhdessä yhteistyöyritysten ja Suomen Ympäristökeskuksen kanssa on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään radikaalisti. Muita Yllätetään yhteiskunta® -projekteja ovat mm. Opiskelijoiden ja yritysten yhteisö sekä Lasten ilmainen liikunnallinen iltapäiväkerho -hanke.

Sen lisäksi että yhteisössä mukana olevat yritykset edistävät yhteiskuntavastuun toteutumista, on Yllätetään yhteiskunta® myös osoittautunut erinomaiseksi verkostoitumisfoorumiksi ja poikinut jo nyt yritysten välille lukuisia liikesuhteita. Yllätetään yhteiskunta® -ryhmä kokoontuu säännöllisesti edistämään vireillä olevia ja ideoimaan uusia yhteiskuntavastuu-projekteja.