EN

Olemmeko jo nähneet kaiken?

Tapahtumiin osallistumista voi tietyllä tavalla pitää yhtenä maailman vanhimmista sosiaalisista medioista, joka edelleen pitää pintansa. Virtuaaliset kontaktit verkon yli eivät varmasti koskaan tule korvaamaan aitoa ihmiskontaktia, ja tilanteita joissa puhutellaan muitakin aisteja kuin näköä ja kuuloa. Onhan päivän selvää, että ihmiset kaipaavat käsinkosketeltavia elämyksiä, ja vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa.

Tänä päivänä tapahtumien järjestämiseen liittyy samanlaisia haasteita kuin muussakin markkinointiviestinnässä: mitä tarjota kun yhä hektisemmässä ja täydemmässä maailmassa elävät ihmiset ovat jo nähneet kaiken? Ihmisten huomion herättäminen ja ylläpitäminen on jatkuvasti haastavampaa, ja vaatii järjestäjiltä jatkuvasti kekseliäämpiä ratkaisuja.

Asia, joka tämän haasteen taklaamisessa on erittäin olennainen on tapahtumien kokonaisdesign; tapahtumatoteutuksen eri osa-alueita ei kannata koskaan eriyttää toisistaan. Luovuutta, osaamista ja oikeanlaista tekniikkaa hyödyntäen pystytäänkin luomaan mitä elämyksellisempiä kokonaisuuksia, jotka jättävät varman muisti- ja tunnejäljen osallistujien (ali)tajuntaan, vahvistaen näin mielikuvaa järjestävästä tahosta, olipa kyseessä yritys, brändi, tai vaikka yksityishenkilö.

Valitettavan usein toistuva tosiasia tapahtumien toteutuksissa on, että kokonaisdesignia ei oteta tarpeeksi huomioon – suunnitteluun, toteutukseen ja erityisesti käytännön tekniikkaratkaisuihin ei aina ymmärretä kiinnittää tarpeeksi oikeanlaista huomiota, tai niitä käsitellään omina kokonaisuuksia. Monesti saattaa myös käydä niin, että luovuus ja elämyksellisyys uhrataan budjettien ja aikataulujen alttarille, vaikka ratkaisu olisikin yksinkertainen.

Tapahtumien tekninen toteutus on myös osaamista vaativaa luovaa designer-työtä, jossa jo aivan pienilläkin ratkaisuilla voi olla suurikin vaikutus lopputulokseen ja asiakkaalle jäävään muistijälkeen. Teknisen toteutuksen pitäisi olla aina lähtökohtaisesti olennaisena osana kokonaisdesignia.

Haluaisinkin haastaa markkinointiviestinnän ammattilaisia ja tapahtumista vastaavia ottamaan teknisen toteutuksen osaksi kokonaisdesignia jo tapahtumasuunnittelun alkuvaiheessa.

Kirjoittaja Erkki Castrén on Sound Enginen omistaja ja luova johtaja. Blogi on julkaistu aiemmin myös Elonmerkissä.