EN

Tapahtumamarkkinoinnin uskotaan kasvavan

MTL Tapahtumatoimistot Tapahtumamarkkinointitutkimus 2011.

Markkinointiviestintäalan yritysten johto uskoo tapahtumamarkkinoinnin kasvavan lähivuosina. Tapahtumamarkkinoinnin vahvuuksina pidetään mahdollisuutta henkilökohtaiseen vaikuttamiseen, asiakassuhteen syventämiseen ja oikean kohderyhmän tavoittamiseen. Markkinointiviestinnän yritysten keskuudessa tunnetuin tapahtuma-toimisto on Eventgarden / BSG Marketing Oy ja toiseksi tunnetuin Idea ja tuotanto Wolt Oy.

Vastaajista 62 % arveli tapahtumamarkkinoinnin lisääntyvän seuraavan kolmen vuoden aikana suhteessa muihin markkinointiviestinnän keinoihin ja 38 % arveli sen pysyvän ennallaan. Laskua ei ennustanut kukaan. Syinä positiivisiin odotuksiin pidettiin ihmisten henkilökohtaisen kohtaamisen tehoa, luovuutta ja elämyksellisyyttä sekä mahdollisuutta erottautua kilpailijoista.

Tapahtumamarkkinointi on tehokasta

Suurimmat syyt tapahtumamarkkinoinnin hyödyntämiseen ovat henkilökohtaisen tapaamisen teho ja imagon sekä tunnettuuden vahvistaminen. Myös asiakassuhteen syventäminen ja oikean kohderyhmän tavoittaminen nousivat esiin.

Vastaajilla ei ollut yhtenäistä kuvaa siitä, mitkä tilaisuudet ovat tapahtumamarkkinointia. Asiakastapahtumat, lanseeraukset, promootiot ja henkilöstötapahtumat luetaan yleisesti tapahtumamarkkinointiin. Mutta hämmästyttävän harva (20 %) piti yhtiökokouksia ja lehdistötilaisuuksia tapahtumina.

”Tämä on hämmentävää. Kun päätetään järjestää tapahtuma eli kohtaaminen, se on mediavalinta ja osa markkinointiviestintää. Lehdistötilaisuus ja yhtiökokous täyttävät täysin nämä kriteerit ja niistä saisi varmasti enemmän tehoja irti”, sanoo MTL Tapahtumatoimistojen hallituksen puheenjohtaja Heidi Ekholm-Talas.

Tapahtumatoimistot ovat kumppaneita

Tutkimuksen mukaan 57 % vastaajista kokee tapahtumatoimistot yhteistyökumppaneiksi, 33 % alihankkijoiksi ja loput kilpailijoiksi.

”Rajapinnat häilyvät markkinointiviestinnässä. Osa tapahtumatoimistoista tarjoaa myös perinteisiä mainos- ja viestintätoimistopalveluita. Moni myös rakentaa ympärilleen verkoston, jonka kautta pystytään tarjoamaan asiakkaille keskitetysti kaikki markkinointiviestinnän palvelut”, Ekholm-Talas sanoo.

Tapahtumatoimistojen ydinliiketoimintana pidetään tuotannon kokonaistoteutusta (67 %) sekä suunnittelua ja projektinjohtoa (29 %). MTL Tapahtumatoimistojen jäsenistä kaikki keskittyvät liiketoiminnassaan suunnitteluun sekä projektinjohtoon ja vastaavat myös tapahtumien kokonaistoteutuksista.

Hinnalla ei muka ole väliä

Tapahtumakumppanin valintaan vastausten mukaan vaikuttaa eniten laatu, henkilökohtaiset suhteet ja referenssit. Myös ideointikykyä moni vastaaja arvosti. Hinnalla ei tuntunut vastaajien mukaan olevan vaikutusta.

”Todellisuus on toista. Tavoitetaso ja budjetti kohtaavat erittäin harvoin tapahtumien toteutuksessa. Yritysten pitäisi ottaa tapahtumat osaksi markkinointistrategiaansa ja suunnitella ne osana muuta markkinointiviestintää, eikä yksittäisinä toimintoina. Tapahtuma on mediavalinta ja tehokas oikein käytettynä”, Heidi Ekholm-Talas sanoo.

Markkinointiviestinnän Toimistojen Liiton toimialayhdistys MTL Tapahtumatoimistot teki tutkimuksen mainos-, media-, viestintä ja digitoimistojen johdolle selvittääkseen näiden mielikuvia tapahtumatoimistojen liiketoiminnasta.

Lisätiedot
Heidi Ekholm-Talas
MTL Tapahtumatoimistot puheenjohtaja
Puh. 010 424 0603
heidi.ekholm-talas@bsg.fi