EN

Evento kolumni 5/2012: Mihin perhetapahtumat ovat kadonneet?

Kyselin Facebookissa toiveita seuraavan kolumnin aiheesta ja näin äitiyslomalla yksi aihe kosketti erityisesti. Useat henkilöt kertoivat omasta lapsuudestaan perhetapahtumista, joihin osallistui henkilökunta perheineen ja sidosryhmiä sekä asiakkaita. Perhetapahtumahan on mitä toimivin tapa saada halutut kohderyhmät paikalle ja saada aikaan pitkäaikaisia positiivisia vaikutuksia. Hyvän yritysmielikuvan rakentaminen jo perheen pienimmille ei varmasti ole turha investointi.

Perhetapahtuman positiiviset vaikutukset näkyvät sekä työntekijöiden jaksamisessa ja motivoinnissa sekä asiakasrajapinnassa. Tänä päivänä työelämä on hektistä ja yhteinen aika perheen kanssa on usein kortilla. Perhetapahtuma on takuuvarma keino onnistua ja saada väki liikkeelle.

Moni toki antaa asiakkailleen lippuja erilaisiin huvipuistoihin tai elokuviin, mutta jos haluaa todella erottautua ja jättää vahvan muistijäljen, kannattaa perhetapahtuma räätälöidä ja käyttää toteutuksessa markkinointiviestinnän sekä tapahtumamarkkinoinnin ammattilaisia. Näin yrityksen viesti saadaan tyylikkäästi mukaan tapahtuman toteutukseen ja tapahtumasta saadaan uniikki ja aidosti uusia elämyksiä tuottava. Näin myös koko yrityksen henkilökunta voi keskittyä nauttimaan tapahtumasta oman perheensä ja asiakkaiden kanssa.

Tavoitteiden asetanta tämänkin tapahtumatyypin osalta on ensiarvoisen tärkeää. Perhetapahtuman osalta saa ja pitääkin olla kaupallisia tavoitteita. On se sitten henkilökunnan motivoiminen parempiin tuloksiin tai myynninedistäminen asiakkaille. Perhetapahtuma on myös oiva uusasiakashankinnan mediavalinta. Perhetapahtuma kannattaa rakentaa yritysimagoa tukevaksi ja käyttää paukkuja myös pienten yksityiskohtien esille tuomiseen. Tässä tapahtuman visuaalinen ilme on avainasemassa sisältöä unohtamatta. Toteutus ja budjetti kulkevat luonnollisesti käsi kädessä, jolloin kannattaa miettiä realistinen budjetti tavoitteisiin nähden etukäteen.

Perheiden huomioiminen tapahtumien avulla on myös työnantajaimagoa vahvistava markkinointiviestinnällinen keino. Hyvistä työntekijöistä on useissa paikoissa pula, joten perhekeskeinen ote edesauttaa onnistuneita rekrytointeja.

Kannustankin nyt teitä lukijoita viemään viestiä eteenpäin omassa organisaatiossanne perhetapahtumien puolesta. Aikuisten kohtaamisia tarvitaan toki myös, mutta perhe on tärkeä ja sitä ei sovi unohtaa. Miksi ei siis hyödynnettäisi tätä tehokasta tapahtumatyppiä säännöllisesti?

www.eventolehti.fi