EN

Sosiaalinen ilman sosiaalista mediaa

Blogi on julkaistu Markkinointi&Mainonta lehdessä 28.6.2013 Madvisory Boardin blogissa. Mikä on Madvisory Board?

Väheksymättä sosiaalista mediaa tai sen tehokkuutta markkinointiviestinnän välineenä, osaammeko olla sosiaalisia myös sosiaalisen median ulkopuolella?

Jotkut ovat hyvin aktiivisia sosiaalisessa mediassa ja toiset loistavat ”somessa” passiivisella läsnäolollaan – ainakin muiden silmissä.

Sosiaalinen media on tuonut helpotuksen tärkeiden sekä vähemmän tärkeiden suhteiden ylläpitoon nykypäivän hektisessä maailmassa, mutta olemmeko unohtaneet tämän myötä vanhoja menetelmiä?

Näemmekö läheisiämme tai sidosryhmiämme yhtä tiiviisti kuin ennen sosiaalisen median olemassaoloa? Jos näemme, olemmeko aidosti läsnä vai mietimmekö jo kohdetta, johon suuntaamme seuraavaksi? Tietäisimmekö tuntemistamme henkilöistä kaiken saman, vaikka emme seuraisi heitä sosiaalisen median välityksellä?

Mikäli näemme, olemme aidosti läsnä ja tunnemme ympärillämme olevat ihmiset muutoinkin kuin sosiaalisen median kautta, asiat ovat hyvin.

Henkilökohtaisesti liputan aitojen kohtaamisten nimeen niin työssäni kuin vapaa-ajalla, käyttäen sosiaalista mediaa ikään kuin lisämausteena. Yrityksille tapahtumat ovat yksi parhaimmista aitojen kohtaamisten ”apajista” ja samalla tehokas media. Tapahtumat ovat luontevia kanavia luoda uusia kontakteja sekä ylläpitää jo olemassa olevia suhteita.

Kasvokkain on helpompi päästä lähelle toista ihmistä ja väärinymmärrysten riski pienenee, sillä äänenpainot ja eleet kertovat ihmisestä enemmän kuin tuhat sanaa. Koen, että asiakastapaamisen jälkeen on helpompaa vastata asiakkaan tarpeisiin, sillä tuolloin olen kohdannut asiakkaan ihmisenä. Tähän kuitenkin vaikuttanee se, olenko aidosti läsnä vai muutoin vain ”paikalla”.

Näin kesäisin ollaan yleensä vastaanottavaisempia sekä avoimempia kanssaeläjiä kohtaan. Se, jos mikä, vaikuttaa aitojen kohtaamisten määrään sekä niiden positiiviseen laatuun. Loma-aikana voi jopa hetkeksi ”unohtaa” sosiaalisen median ja keskittyä siihen mitä konkreettisesti ympärillä tapahtuu.

Todistakaamme siis itsellemme, että osaamme olla ”sosiaalisia ilman sosiaalista mediaa” ja muistakaamme aitojen kohtaamisten syvällisempi sekä kauaskantoisempi merkitys!