EN

Uusien mahdollisuuksien tori

Eventgarden / BSG Marketing Oy mukana Yllätetään Yhteiskunta verkoston Uusien mahdollisuuksien tori -hankkeessa.

Hanke syntyi keskustelusta, jossa pohdittiin miten työttömät ja työttömäksi joutuvat pystytään pitämään työkykyisinä ja miten heidän syrjäytymistään voidaan ehkäistä. Nuorten työttömyytä on kutsuttu jopa kansalliseksi hätätilaksi, onhan 15-24 -vuotiaista nuorista ilman työtä peräti 27 %. Kaikista työttömistä nuorten osuus on 11 %. Nuorisotyöttömyys on Pohjoismaiden ministerineuvoston mukaan kasvanut Pohjoismaissa peräti 50 % vuosina 2008-2010. Uusien mahdollisuuksien tori perustettiin tuomaan yritykset aktiivisesti mukaan tarjoamaan nuorille työtä. Uusien mahdollisuuksien torin tavoitteena on tarjota jokaiselle 17-24 -vuotiaalle nuorelle onnisunut, vähintään kahden kuukauden mittainen työelämäkokemus.